top of page
wix2.png

Improteater - en vej til mental sundhed

At spille improteater er at deltage i et fællesskab, hvor man frejdigt og spontant bruger sin fantasi sammen med andre mennesker. Dermed kan træningen opleves som "at øve sig på livet" - som en vej til at mestre det sociale liv i et samfund. Dette kan være til gavn og glæde for de fleste mennesker, ikke mindst hvis man er psykisk sårbar.

Torben har skrevet mere om improteater som en vej til mental sundhed i sin artikel "Improteater og livsmestring" (publiceret i DRAMA - Nordisk Dramapedagogisk Tidsskrift No. 1, juni 2022).

Kursus for psykisk sårbare: Vi slipper fantasien og humoren løs
- improteater som en vej til recovery og mental sundhed

Kursets målgruppe: Mennesker med psykisk sårbarhed. Antal deltagere: 8-12 personer (afhængigt af deltagernes udfordringer). Tidsrum: 2 timer ugentligt i 8 uger. Lokation: Et cirka 50 m2 stort lokale i kommunen. Pris: 16.000 kroner ekskl. moms (plus transportudgifter).
Se kurset som pdf.

Hvad er improteater?

Improteater er improviseret teater, det vil sige teater uden manuskript. Vi behøver ingen teaterscene, det er tilstrækkeligt med et gulv, eller vi kan sidde omkring et bord. Træningen består af en masse øvelser, lege og situationer; rammerne er givet, men indholdet opfinder vi på stedet. Erfaring med teater behøves ikke.

 

Hvorfor spille improteater?

At spille improteater er at deltage i et trygt og uhøjtideligt fællesskab, hvor ingen er perfekte. Vi udtrykker os kreativt, springer fra impuls til handling på et splitsekund, improviserer den ene scene efter den anden, og griner en hel masse sammen. Det giver energi, livsglæde og selvtillid. At slippe fantasien og humoren løs - og bevæge sig lidt uden for sin komfortzone - giver et frikvarter fra diagnoser, bidrager til afstigmatisering og frigiver en masse potentiale. Mens vi leger, træner vi samtidig en række egenskaber, som både er vigtige for vores personlige, mentale sundhed, men også enormt værdifulde i samfundets sociale liv:

  • At være opmærksom og nærværende i nuet

  • At kunne håndtere det uforudsigelige

  • At udtrykke sig kreativt med krop og sjæl

  • At bruge sin første indskydelse frejdigt og frimodigt

  • At lytte til sine medmennesker og samarbejde

  • At hjælpe hinanden til at blomstre

  • At prøve at spille en anden - og få en pause fra sig selv

  • At have mod til at kludre og begå fejl

  • At dele ud af sin humor og få en befriende latter

 

Hvad synes folk med psykisk sårbarhed om at spille improteater?

Improimperiet har faciliteret en række AOF-kurser, hvor cirka halvdelen af deltagerne havde en form for psykisk sårbarhed. Her er nogle af deres udtalelser fra evalueringen:

"Improtræning løfter dig ud af en tilstand af ineffektivitet. Du genopdager en energi, du havde glemt du havde."
 

"Det er skønt at få lov til at fjolle."
 

"Det føles godt at mærke friheden fra de rammer, vi putter os selv i. Man giver slip på stemplet som psykisk syg, og man glemmer samfundets forventninger."
 

"Improkurset flytter fokus til, hvad vi kan, i stedet for hvad vi ikke kan."

Torben Stig Hansen.jpg

Torben er jeres coach.

Læs om mig her.

bottom of page