top of page
wix2.png

Improteater for unge med ASF

Improimperiet tilbyder i øjeblikket to forskellige slags teaterkurser for unge med ASF (autisme-spektrum-forstyrrelse):

Kursus 1: Vi slipper fantasien og humoren løs. (Kursus 1 som pdf)

At spille improteater er at deltage i et trygt fællesskab, hvor vi udtrykker os kreativt, springer fra impuls til handling på et splitsekund, improviserer den ene scene efter den anden - og griner en hel masse sammen. Det giver energi, livsglæde og selvtillid. Og samtidig træner vi en række egenskaber, som både er vigtige for vores personlige, mentale sundhed, men også ekstremt værdifulde i samfundets sociale liv:

 

  • At være opmærksom og nærværende i nuet

  • At kunne håndtere det uforudsigelige

  • At udtrykke sig kreativt med krop og sjæl

  • At bruge sin første indskydelse frejdigt og frimodigt

  • At lytte til sine medmennesker og samarbejde

  • At prøve at være en anden - og få en pause fra sig selv

  • At have mod til at kludre og begå fejl

  • At dele sin humor og få en befriende latter

Målgruppe: Unge med ASF (15-30 år). Antal deltagere: 8-12 personer. Tidsrum: 1½ time ugentligt i 8 uger. Samlet kursuspris: 12.000 kroner ekskl. moms (plus udgifter til transport uden for København). Mulighed for 1½ times prøveworkshop: Kontakt os.


Kursus 2: Vi øver sociale situationer. (Kursus 2 som pdf)

Mange sociale situationer kan være udfordrende at håndtere. For eksempel en eksamen, en jobsamtale, dagligdags smalltalk, dating eller at foretage en præsentation for en gruppe mennesker. Allerede inden man befinder sig i situationen, kan man opleve usikkerhed over for det ukendte, modstand mod at springe ud i noget nyt, modvilje mod at blive dømt og vurderet, og ikke mindst frygt for nederlag.

 

Det giver tryghed at forberede sig. Og en meget virkningsfuld metode er at benytte rollespil til at øve de pågældende situationer på forhånd. Sammen med coachen får man som deltager mulighed for at afprøve og lege med forskellige måder at kommunikere, både verbalt og non-verbalt, ligesom man i trygge rammer kan opleve sine fysiske og følelsesmæssige reaktioner. Der ligger en sikkerhed i at blive rutineret i en specifik situation, men også i at være forberedt på det uventede. Som et nyttigt supplement til planlægning træner vi derfor at improvisere, med udgangspunkt i forskellige øvelser hentet fra improteatrets verden.

 

På denne måde bliver situationens sociale koder og øvrige "ingredienser" efterhånden mere velkendte - noget vi kan lege med - ligesom vi erfarer, at uventede hændelser ikke nødvendigvis er farlige, men snarere udgør muligheder, som vi kan håndtere og bruge meningsfuldt og måske endda humoristisk.

 

Målgruppe: Unge med ASF (15-30 år). Antal deltagere: 1-12 personer, afhængigt af deltagernes ønsker. Tidsrum: Aftales nærmere. Kursuspris: Aftales nærmere - vejledende timepris: 800 kr. ekskl. moms. (tillæg for kurser/workshops uden for København).

Torben Stig Hansen.jpg

Torben er jeres coach på begge kurser. Læs om mig her.

Hvad synes unge med ASF om at spille improteater?

Improimperiet har halvandet års erfaringer med at udbyde improteater til unge (15-30 år) med ASF. I samarbejde med pårørendeforeningen Venner af Captum og med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen tilbød vi i 2020-2021 ugentlige improklasser (Kursus 1) i Sundby Væksthus, Kulturhuset Pulsen og diverse bosteder i København.

Her er nogle af deltagernes udtalelser:

"Jeg er ny herinde, og så er improteater en god måde at lære folk at kende på."

"Det er sjovt at prøve at spille en anden, end den man er. Det er rart at gakke lidt ud. At dele lidt af sin humor."

"Jeg overtænker meget, så det er fedt at springe ud i noget og bruge sin første indskydelse."

"Jeg kan rigtig godt lide, at improteater handler om ikke at dømme sig selv og andre. Det er en god måde at udvikle sig. Jeg er meget usikker og selvkritisk, og så er det godt at få lov til at gøre alt muligt tosset og ikke tage sig selv for alvorligt. Hvor det er ok, at det ikke er perfekt."

Om underviserne, Julie og Torben:

"I er gode til at få os alle sammen med. Man føler sig ikke udenfor, og man føler sig ikke usikker. I giver følelsen af, at man hører til, at man er en del af noget."

Pulsens improteaterhold.jpg

Improteater i Kulturhuset Pulsen

Hvad synes personalet om Improimperiets indsats?

"Julie og Torben har aktiveret og medinddraget unge med autisme, som ikke har arbejdet med teater før, og formået at igangsætte en udviklende proces. Min vurdering er, at deltagerne gennem projektets løbetid opnåede et større mod og i højere grad end tidligere turde rykke sig ud af deres komfortzone.

Julie og Torben har en imødekommende og anerkendende tilgang, og deres relationsarbejde er bygget på ligeværd.

Efter projektets afslutning ønskede flere brugere at fortsætte med improteater, og Torben har i ansættelse gennem SUKA faciliteret et forløb i vores netværkscafé Kulturhuset Pulsen til stor glæde for huset.

Jeg ville helt klart gerne arbejde med dem igen - skulle en ny mulighed vise sig. Herfra kun de varmeste anbefalinger."

Maybrith Finne Bonde
Frivillighedskoordinator i Venner af Captum

"Improteater er en lynhurtig måde at netværke på og give fællesskab. To unge, som ikke har mødt hinanden før, kan spille improteater sammen og få et forhold til hinanden, som de ikke ville have fået, selvom de havde siddet i timevis over for hinanden i vores café.

De ugentlige improteaterklasser i Pulsen - og dette at spille nogle helt andre karakterer - har givet de unge med autisme en pause fra deres diagnose, dvs. den identitet de har fået tildelt, og som de bakser med at rumme og leve med.

Torben er god til at hjælpe deltagerne på scenen, hvis klappen pludselig går ned, så de ikke føler sig helt fortabte. Men han kan også bringe dem lidt ud af deres komfortzone, så de ikke kører i samme spor hele tiden. Han er god til at finde den rette balance."

Gitte Hjorth

Pædagog i Kulturhuset Pulsen

Impro-tv live

I foråret 2021 sendte vi hver onsdag Impro-tv live fra Sundby Væksthus, hvor vi talte om autisme og spillede improteater sammen med ugens gæst(er). Du kan se nogle uddrag af Impro-tv i videoen herunder.

bottom of page